เชียงใหม่ที่พัก รีสอร์ทเชียงใหม่ กังสดาล รีสอร์ท ท่านจะพบกับความทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติ | Kangsadarnresorts.com

เชียงใหม่ ที่พัก

 • Klang Doi Restaurant
 • "ร้านอาหารกลางดอย" ให้บริการอาหารไทย สากลและพื้นเมือง อาหารจานเด่น เป็นอาหารเมืองเหนือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว และ ข้าวซอย
 • OPEN - CLOSE
 • 7.00 AM - 8.00 PM
 • Capacity
 • 50 persons
 • Reservations
 • สำหรับแขกมากกว่า 8 ท่าน กรุณาโทรจองก่อนล่วงหน้า
Main Dishes
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
Special
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
Desserts
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
Drink
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x
 • x x x x x x x x x x x