เชียงใหม่ รีสอร์ทเชียงใหม่ กังสดาล รีสอร์ท ท่านจะพบกับความทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติ | Kangsadarnresorts.com

เชียงใหม่

Superior Room(ห้อง 302,303, 102 และ 105) CHECK RATES
Beds :  1 King bed
Max :  2 persons
Deluxe Room(ห้อง 301, 101 ,106 ,108 และ 109) CHECK RATES
Beds :  1 King bed
Max :  2 persons
Deluxe Room 2 Floor (ห้อง 103 และ 104) CHECK RATES
Beds : 1 King bed + 1 small bed
Max : 2 persons
Grand Suite 2 Floor (ห้อง 107 และ 110) CHECK RATES
Beds : 2 single bed + 1 Sofa Bed
MAX : 2 persons
Grand Cottage 2 Bed rooms CHECK RATES
Room : 2 Bedrooms
Beds : 2 king bed + 2 Sofa Bed
MAX : 4 persons